Bo's tilgang er dybt forankret i den overbevisning, at for at opnå reel og varig forandring, skal man både adressere sind og krop.

Terapi og behandlinger

Bo Bromberg Olsen tilbyder en holistisk tilgang til terapi, hvor samtale og kropsligt arbejde integreres for at skabe en dybere heling og forståelse. Han er stærkt overbevist om, at kroppen kan give vigtige indsigter i vores psykiske og emotionelle tilstande, og benytter dette princip i sin terapeutiske praksis.

Bo's terapiform kombinerer samtaleterapi med kropsligt arbejde, hvilket er særligt effektivt i behandlingen af traumer og emotionelle blokeringer. Gennem en række forskellige metoder hjælper han klienter med at genoprette forbindelsen mellem krop og sind, hvilket ofte er afgørende for varig heling.

tilbage-tl-kroppen-logo-firkant

Behandlinger og metoder inkluderer:

TILBAGE TIL KROPPEN ikon
Krops-psykoterapi: Integrerer samtale og kropsarbejde for at løse psykologiske spændinger og fremme heling.
TILBAGE TIL KROPPEN ikon
EFT (Emotionsfokuseret Terapi): Anvendes primært i parterapi for at forbedre forhold gennem forståelse og omsorg for hinandens emotionelle behov.
TILBAGE TIL KROPPEN ikon
Traumeterapi: Specialiseret i at arbejde med traumatiserede klienter, hvor Bo anvender forskellige teknikker til at hjælpe klienter med at bearbejde og helbrede fra deres traumer.
TILBAGE TIL KROPPEN ikon
Bodymap: En metode til at kortlægge kroppens oplevede stress og spændinger, som kan indikere psykologiske og følelsesmæssige blokeringer.
TILBAGE TIL KROPPEN ikon
Mindfulness: Benyttes til at øge klientens opmærksomhed og nærvær i nuet, hvilket hjælper med at reducere angst og stress.
TILBAGE TIL KROPPEN ikon
Nada (øre akupunktur): Tilbydes som et supplement til andre behandlingsformer for at forbedre afslapning og velvære.
TILBAGE TIL KROPPEN ikon
Neuro affektiv udviklingspsykologi: Anvendes til at forstå og arbejde med klientens følelsesmæssige udvikling og hvordan dette påvirker deres nuværende psykologiske tilstand.

Bodymap og hvorfor det er vigtigt

jeg bruger ofte BodyMap’en når jeg arbejder. Det er et meget konkret og præcist værktøj, som anvendes til at vise såvel klientens svagheder som resurser. Via test's af spændingstilstande i klientens muskulatur, er det muligt meget præcist at vise hvilke temaer, der afspejler sig i den pågældendes liv.

Temaerne stammer fra klientens oprindelige første ”møder” i kontakt efter at musklen er innerveret (har fået ”kontakt” til hjernen og er blevet bevidstgjort). I den motoriske udvikling "bevistgøres"vores muskler i de forskellige alderstrin.(så de kan aktiveres bevidst fra hjernen).

Når f.eks. en specifik musklel, som sidder på forsiden af skulderen og bruges til at række ud bliver "bevidstgjort", bliver impulsen at række ud mod omsorgspersonen. Bliver denne impuls mødt ”sundt” af den voksne vil musklen blive elastisk. (Neutral). Mødes impulsen ikke, bliver musklen opgivende og ”træt”. (Hypo eller B). Har den været mødt sundt men herefter mødes forkert bliver impulsen ”tilbageholdt”. 

(Hyper eller A). A og B gradueres hver i 4 grader.

N(neutral) er således afbalanceret.

bodymapping

Senere hen i livet vil dette udspille sig i forhold til at ”række ud” fra sig selv i alle mulige sammenhænge. I andre aldre er det andre muskler og temaer, der er i spil.

Uanset om musklen er A, B eller Neutral anskuer vi det fra en resurseorienteret tilgang. Prøv selv at lave denne specifikke øvelse sammen med en anden person og sans indefra, forskellen på, hvordan ”møderne” opleves og hvad det gør ved dig.

Der arbejdes efterfølgende med at bevidstgøre disse temaer og at møde dem på en måde, såvel kognitivt som ved konkrete fysiske bevægelser, hvorved muskeltonus ændrer sig. Dette giver erfaringsmæssigt klienten en oplevelse af og integrering af sine resurser indefra. Klienter beskriver, at de bliver mødt på en konkret fysisk måde, som understøtter det kognitive møde.

Ændringen kan ses på en senere test.

Konkret laves BodyMap’en ved at klienten ligger på en massagebænk op til 3 timer og får ”testet” alle sine muskler. (125 stk.).

Testen foregår ved at man ”trækker” i den specifikke muskel, hvorved der fremkommer et hypo (opgivende)- hyper (modstand) eller neutralt (elastisk) svar. Svaret anføres på BodyMap’en, som efterfølgende ”udlægges”, analyseres og foreholdes klienten.

Metoden blev på et tidspunkt sidestillet med Rorschach testen.

bodymapping - krop

Bøger og litteratur jeg anbefaler

Hvis du ønsker at fordybe dig i forståelsen af kroppens dybe sammenhæng med psyken og opdage hvordan emotionelle og mentale tilstande manifesterer sig fysisk, så anbefaler jeg følgende litteratur. Disse bøger tilbyder værdifulde perspektiver og teknikker, som kan styrke din kropsbevidsthed og hjælpe dig med at opnå større heling og velvære. Fra forståelsen af musklernes reaktioner til dybdegående indsigt i psykologiske processer som skam og smerte, vil disse værker guide dig gennem en omfattende udforskning af det symbiotiske forhold mellem krop og sind.

Musklernes intelligens v. Merete Brantbjerg og Ditte Marcher
Denne bog udforsker konceptet om kropsintelligens og hvordan muskler reagerer på psykologiske tilstande. Bogen giver indsigter i, hvordan kropsbevidsthed kan øge vores mentale og følelsesmæssige velbefindende.

Kroppens fortællinger v. Tove Hvid
En dybdegående undersøgelse af kroppens sprog og hvordan fysiske symptomer ofte afspejler psykiske og emotionelle tilstande. Bogen tilbyder metoder til at læse og forstå disse 'fortællinger' for bedre helbred.

Body, Breath and Consciousness 
En samling af essays af forskellige forfattere, der diskuterer sammenhængen mellem krop, åndedræt og bevidsthed. Denne bog giver praktiske øvelser og teoretiske overvejelser om integrationen af disse elementer i terapi.

Særpræg, særhed og sygdom v. Lars Sørensen
Bogen undersøger, hvordan individuelle forskelle og unikke træk kan påvirke både psykologisk og fysisk sundhed. Den tilbyder en interessant perspektiv på normalitet og sygdom.

Lars-soerensen

Skam v. Lars Sørensen
Denne bog dykker ned i skammens psykologi og dens indvirkning på personlig udvikling og relationer. Den giver værktøjer til at forstå og overvinde skamfølelser, der kan være debiliterende.

Smertegrænsen v. Lars Sørensen
En udforskning af smerte, både fysisk og psykisk, og dens rolle i menneskelig erfaring og sundhed. Bogen tilbyder indsigter i, hvordan smerte kan forstås og håndteres på forskellige måder.

NADA v. Lars Wiinblad
Denne bog giver en omfattende introduktion til NADA-protokollen, en form for øre akupunktur, der ofte bruges som supplement i behandlingen af afhængighed, stress og trauma. Bogen forklarer, hvordan og hvorfor denne behandlingsform virker.

Hver af disse bøger og artikler tilbyder unikke indsigter og teknikker, der er relevante for både terapeuter og alle interesserede i at forbedre deres psykiske og fysiske sundhed gennem en integreret tilgang til krop og sind.