Tilbage Til Kroppen Kursus

3 dages kursus i kropsligt nærvær og bevidsthed. (hvordan kan jeg bruge kroppens signaler, til at navigere i kontakten med andre mennesker)

  • Dag 1: Baggrund, teori, øvelser
  • Dag 2: Teori, gruppearbejde og øvelser
  • Dag 3: Teori, øvelser, afslutning.

2 dages workshops om Energimestring/energiopbygning:

Kender du det, at man ”eksploderer”, ”går død”, ”bunden går ud af én” eller lignende reaktioner?

På denne workshop vil du lære om, og mærke hvilke kropslige strategier du har, når du bliver presset.

Ved hjælp af simple øvelser og en øget kropslig bevidsthed, vil du få værktøjer til at håndtere disse udfordringer på en for dig konstruktiv og givtig måde.

Målgruppe: Pædagogisk personale, ledere og medarbejdere i psykiatrien, mennesker der arbejder med mennesker, stressramte etc.

Kontakt mig for at høre hvornår næste kursus starter.

Foto hjemmeside 2024